دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان همخطی در مدل رگرسیونی در 27 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان همخطی در مدل رگرسیونی

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان همخطی در مدل رگرسیونی در 27 اسلاید همخطی (Collinearity) پدیده ای است که به بیان وضعیتی می پردازد که یک متغیر توصیفی (Explanatory Variable) در رگرسیون چندگانه (Multiple Regression) با یک یا چند متغیر دیگر دارای رابطه خطی است به طوری که می توان آن را به صورت ترکیب خطی از دیگر متغیرها در نظر گرفت. به این ترتیب همخطی چندگانه (Multicollinearity) نیز وضعیتی را نشان می دهد که بین چندین متغیر توصیفی رابطه خطی وجود داشته باشد و بتوان آن ها را به صورت ترکیب خطی از یکدیگر نوشت.در اصل با توجه به روش رگرسیون چندگانه و فرضیات آن، وجود استقلال در بین متغیرهای توصیفی ضروری است. اگر به تصویر زیر توجه کنید، مشخص است که سهم متغیرهای X1,X2,X3,X4X1,X2,X3,X4 در بیان تغییرات متغیر YY به صورتی است که هیچ وجه اشتراکی بین متغیرهای توصیفی وجود ندارد. به بیان دیگر متغیرهای توصیفی مستقل از یکدیگر هستند. در نمودارهایی که در ادامه می بینید، ناحیه آبی رنگ مربوط به میزان سهمی است که هر متغیر برای بیان یا پیش بینی متغیر پاسخ دارد. همچنین رنگ صورتی در این نمودارها برای نشان دادن اشتراکی است که بین دو متغیر مستقل وجود دارد.زمانی که همخطی یا همخطی چندگانه در یک مدل رگرسیون چند گانه وجود داشته باشد، ضرایب مدل حاصل معتبر نیستند، زیرا اثر هر یک از متغیرها توصیفی روی متغیر پاسخ (Response Variable) شامل اثر متغیرهای دیگر در مدل نیز هست. بنابراین واریانس برآوردگرهای ضرایب رگرسیونی افزایش یافته و در عمل پیش گویی توسط مدل رگرسیونی با خطای زیادی همراه خواهد بود. به این ترتیب با تغییری اندک روی داده های به کار رفته در مدل، ضرایب رگرسیونی به شدت تغییر خواهند کرد. تصویر زیر به بررسی وضعیت همخطی چندگانه در بین متغیرهای توصیفی X1,X2,X3,X4X1,X2,X3,X4 در بیان تغییرات متغیر YY در مدل رگرسیونی می پردازد. همانطور که دیده می شود اثر یک متغیر ممکن است بیش از یک بار روی متغیر پاسخ سنجیده شود. فهرست مطالب:ماهيت همخطينمودار بالتينتخمين در حالت وجود همخطي كاملتخمين در حالت وجود همخطي شديد اما غير كاملنتايج عملي همخطيبزرگي واريانس و كوواريانس تخمين زنهاي OLSفواصل اعتماد عريضترتاثير افزايش همخطي بر فاصله اعتماد 95 درصدنسبتهاي t غير معنادارR2 بالا اما تعداد اندك نسبتهاي معنا دارحساسيت تخمين زنهاي OLS و خطاي معيار آنها نسبت به تغييرات اندك در داده هاكشف همخطيريشه مشخصه و شاخص وضعيتاقدامات ممكن جهت رفع هم خطيآيا همخطي الزاما زيان آور است؟خلاصه و نتيجه گيريچند مقياس براي تشخيص همخطيچند راه براي خلاصي از همخطي مركبو...

همخطی


مدل


رگرسیون


تخمین


OLS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس 8 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و نماز در اطاق ژنرال

نقشه بافت خاک سطحی استان خراسان شمالي

پاورپوینت،اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش در مدیریت بازاریابی ،80 اسلاید،pptx

دانلود فایل فلش تبلت LENOVO مدل Lenovo-Tab-3-TB3-710I-MT6580-S000032-1609211200-MP6V2-ROW-FARSI-Unbrick

دانلود فایل بوت ادیت شده جهت پچ دائم گوشی Samsung Galaxy A5 SM-A520F

پاورپوینت معماری ارگانیک

ارتباط پزشک و بیمار PPT

جزوه مديريت و کنترل پروژه

پاورپوینت “ رژیم غذایی گیاهخواری،معایب و مزایای آن ”

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها در 24 اسلاید